Chakra’s

Chakra betekent in het Sanskriet “wiel” of “schijf”. Een chakra wordt ook wel omschreven als een wielvormige draaikolk waarin verschillende niveaus van bewustzijn elkaar kruisen of tegen komen. Door de rotatie van de chakra’s wordt energie aangetrokken en weer afgegeven, in een voortdurende energie-uitwisseling met de kosmos.

De zeven hoofd chakra’s liggen langs de ruggengraat. De chakra’s twee tot en met zes verschijnen zowel aan de voor als aan de achterzijde van het lichaam. De voorzijde vertegenwoordigt het emotionele functioneren van de mens en de achterzijde het wilcentrum. Het eerste chakra is naar beneden gericht (voor de verbinding met de aarde). En het zevende chakra is naar boven gericht (voor de verbinding met de kosmos). Het zijn elementaire energiecentra die zich in het lichaam van de mens bevinden. De chakra’s dienen als ontvangststations, transformatoren en verdelers van de prana (levensenergie). Daardoor kunnen wij bestaan.

Waar staan Chakra’s voor

De 7 hoofd Chakras, Adelaarskracht

De levens energie gaat weer stromen in het energiesysteem d.m.v. chakra healing. Heling en een nieuwe balans van het fysieke, emotionele, mentale en astrale lichaam zijn het effect.

Bij Fysieke klachten of het ontstaan van een ziekte is er sprake van:

  • Een blokkade/verstoring in de chakra’s.
  • Een ophoping van afvalstoffen of een afwijkend energietrilling op een bepaalde plaats of in een specifiek orgaan in het lichaam.

Voorbeeld:
Iemand heeft weinig uithoudingsvermogen, heeft weinig energie en voelt zich niet veilig. Vaak is in het basis chakra een blokkade van angst en gebrek aan motivatie ontstaan. Wat zich uit in woede, geweld en andere negatieve uitingen van gevoelens.

Deze verstoringen kunnen door middel van healing van het basis chakra geschoond worden.
Door de healing op chakra niveau opent deze energiepoort zich waardoor de blokkade (lagere frequentie) uit de chakra verwijderd kan worden. Hierdoor kan de chakra weer op zijn eigen frequentie gaan functioneren, waardoor deze chakra weer in balans kan komen.

Hierdoor kun je weer meer in je kracht komen en je veilig voelen. Het basis chakra kan niet los gezien worden van de werking van de andere chakra’s. Tijdens een healing worden alle chakra’s geschoonde en geactiveerd, omdat ze allemaal met elkaar samen werken.

© 2021 Copyright - Praktijk Adelaarskracht l Chris Goos