Privacy verklaring – Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG)

Voor Adelaarskracht is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig door ons verwerkt en beveiligd. Hierbij houden we ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Omdat wij verantwoordelijk zijn van de gegevensverwerking leggen wij in deze privacyverklaring uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, welk persoonsgegevens wij gebruiken en met welk doel wij dit doen.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookie-beleid. Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt!

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 Mei 2018.

Deze privacyverklaring geldt voor:

Praktijk Adelaarskracht https://www.adelaarskracht.nl

Bescherming Persoonsgegevens
Adelaarskracht neemt de privacy van persoonsgegevens serieus. En zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via chris@adelaarskracht.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Persoonsgegevens die verwerken worden
Adelaarskracht verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 •  Voor- en achternaam
 •  E-mailadres
 •  Telefoonnummer
 •  Adres

Over Adelaarskracht
Adelaarskracht.nl wordt beheerd door Chris Goos.
​Mijn gegevens zijn:

Chris Goos
Emmen, Drenthe

Met welk doel en op basis van welke grondslag Adelaarskracht de persoonsgegevens verwerkt.
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 •  Verzenden van de nieuwsbrief
 •  Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is vanwege een consultafspraak
 •  Het afhandelen van je betaling, zoals het sturen van een factuur


Hoe worden mijn gegevens verwerkt?
Wij gebruiken je gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om je gegevens door te geven aan anderen (bewerkers). Je moet hierbij denken aan

Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Adelaarskracht heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 •  Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 •  SSL: wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan ‘https’ en het groene  hangslotje in de adresbalk.
 • Versleutelen van berichten via een versleutelprogramma Zivver en/of met een versleuteld office document,
 •  Het versleutelen van bestanden op een USB stick.

Cookies
Adelaarskracht gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar om aan onze wettelijke verplichting te voldoen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. wij vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via
chris@adelaarskracht.nl 

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op de grond van de privacywetgeving ook recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/ nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Aanpassing privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Raadpleeg deze pagina voor de meest actuele privacyverklaring.
© 2022 – Chris Goos / Praktijk Adelaarskracht