Chakra 1 (perineum) fysiek zelfbewustzijn, voedsel, aarden, funderen, fysieke gezondheid, levenskracht, op je gemak in je lichaam voelen
Basisrecht: om er te zijn en te hebben
Element: Aarde

Chakra 2 (bekken) beweging, emoties en gevoelens voelen, seksualiteit.
Basisrecht: om te voelen en plezier te hebben.
Element: Water

Chakra 3 (buik, onder middenrif) zelfvertrouwen, je wil, autonomie, activiteiten, gevoel van eigenwaarde, macht, spontaniteit, humor, grenzen.
Basisrecht: om te handelen en om een afzonderlijk. persoon te zijn
Element: Vuur

Chakra 4 (hart, longen, armen, handen) liefde voor jezelf en de ander, evenwicht, intimiteit, afweerstelsel.
Basisrecht: om te beminnen en bemind te worden, vergeving.
Element: Lucht

Chakra 5 (keel, nek) Staat voor het kunnen uiten van gevoelens, communicatie, creativiteit, gevoel voor timing en ritme, helder horen.
Basisrecht: de waarheid spreken en te horen krijgen.
Element: Geluid

Chakra 6 (voorhoofd, tussen de ogen, achterhoofd) Staat voor het 3e oog, het helder zien, visualiseren, inzicht, intuïtie, waarnemen, bewustwording van eigen motieven, patronen en gedrag, dromen, voorstellingsvermogen.
Basisrecht: Het recht om te zien.
Element: Licht

Chakra 7 (kruin) Staat voor helder weten, verbinding met kosmos en hogere zelf, overtuigingen, eenheid, zelfkennis, spirituele verbondenheid, intelligentie.
Basisrecht: het recht om te weten en te leren.
Element: Gedachte

Terug